Типове подемно-транспортна техника

Въжениелектротелфери с товароподемност от 0,25т. до 30т.,с височина на подема от 6м до 72м.
Телферите се произвеждат според нуждите и изискванията на клиентите:
Стационарно позициониране:

– стоящи
– висящи
С окачване осигуряващо придвижване на електротелфера:

за едногредови кранове
за двугредови кранове с кранова колича
С кръгло или квадратно тяло
Едноскоростни подем и придвижване
Двускоростен подем и придвижване
Управление на електротелфера:
-кабелно
-дистанционно
Верижни електротелфери